Hướng dẫn sử dụng Loco Translate để Việt hóa theme WordPress

Đăng nhập vào tài khoản của bạn để bạn có thể đăng ký nhận tin các chủ đề mà bạn quan tâm! Login Các theme và plugin WordPress đều là Tiếng Anh. Nếu bạn sử dụng chúng cho trang tiếng Việt, bạn phải Việt hóa chúng. Nhưng bạn đừng lo lắng? Việt hóa chúng rất…

Hãy thử Quay để giành chiến thắng!
Kindly get back to your previous orientation view... your wheel is rolling there...

Bạn đã giành được điểm miễn phí
myCRED Fortune Wheel special offer unlocked!
You have a chance to win free tokens. Are you feeling lucky? Give it a spin.
* You can spin the wheel only once in a month.
You must login to play mycred fortune wheel