Chương trình tích điểm dành cho khách hàng của Thuận Chuẩn SEO

Điểm Tích Lũy

 

Giá trị quy đổi tương đương

.

 

Chương trình khách hàng thân thiết

  • Với 1000 đồng thanh toán các dịch vụ Plugin, Theme, Tên miền, Hosting, Website Quý khách sẽ được cộng 1 điểm vào tài khoản của mình (1 điểm = 1 vnđ)
  • Số điểm của Quý khách được sử dụng để thanh toán sản phẩm / dịch vụ Plugin, Theme, Tên miền, Hosting, Website
  • Khi mua hàng số điểm tích luỹ được sử dụng tối đa 50% giá trị đơn hàng cho 1 lần thanh toán.
  • Sau ngày 31/12 hàng năm Thuanchuanseo sẽ tiến hành reset điểm tích luỹ về 0
  • Khi đạt mốc điểm theo chương trình Thuanchuanseo Rewards Quý khách sẽ được cộng thêm điểm tương ứng với hạng thành viên của mình:

Lịch sử tích điểm

UserNgàyĐiểmEntry
Tkhdjdkkdd17/07/2024 10:45 chiều10Bạn vừa nhận Điểm khi đã ghé trang website
Tkhdjdkkdd17/07/2024 10:45 chiều5,000Bạn vừa nhận Điểm khi đăng ký thành viên
Thuận Chuẩn SEO12/07/2024 4:18 chiều10Bạn vừa nhận Điểm khi đã ghé trang website
shgsh12/07/2024 4:33 sáng10Bạn vừa nhận Điểm khi đã ghé trang website
shgsh12/07/2024 4:33 sáng5,000Bạn vừa nhận Điểm khi đăng ký thành viên
Thuận Chuẩn SEO28/06/2024 11:07 sáng10Bạn vừa nhận Điểm khi đã ghé trang website
Thuận Chuẩn SEO27/06/2024 11:48 sáng10Bạn vừa nhận Điểm khi đã ghé trang website
Thuận Chuẩn SEO26/06/2024 1:45 chiều10Bạn vừa nhận Điểm khi đã ghé trang website
Đỗ Trọng Hiệp25/06/2024 12:47 chiều10Bạn vừa nhận Điểm khi đã ghé trang website
Thuận Chuẩn SEO25/06/2024 12:27 sáng10Bạn vừa nhận Điểm khi đã ghé trang website
Đỗ Trọng Hiệp24/06/2024 9:52 sáng10Bạn vừa nhận Điểm khi đã ghé trang website
Thuận Chuẩn SEO22/06/2024 11:51 sáng10Bạn vừa nhận Điểm khi đã ghé trang website
Beauty22/06/2024 11:03 sáng10Bạn vừa nhận Điểm khi đã ghé trang website
Beauty22/06/2024 11:03 sáng5,000Bạn vừa nhận Điểm khi đăng ký thành viên
Thuận Chuẩn SEO17/06/2024 10:40 sáng10Bạn vừa nhận Điểm khi đã ghé trang website
Thuận Chuẩn SEO14/06/2024 12:22 chiều10Bạn vừa nhận Điểm khi đã ghé trang website
Thuận Chuẩn SEO16/05/2024 2:08 chiều10Bạn vừa nhận Điểm khi đã ghé trang website
Đỗ Trọng Hiệp16/05/2024 12:47 chiều10Bạn vừa nhận Điểm khi đã ghé trang website
Đỗ Trọng Hiệp14/05/2024 10:20 sáng10Bạn vừa nhận Điểm khi đã ghé trang website
Thuận Chuẩn SEO28/03/2024 11:47 sáng10Bạn vừa nhận Điểm khi đã ghé trang website
UserNgàyĐiểmEntry

Nhiệm vụ kiếm điểm

Instance Amount Limit
Bạn vừa nhận Điểm khi hoàn tất bài học 10 No limit
Bạn vừa nhận Điểm khi đăng ký thành viên 5,000 -
Bạn vừa nhận Điểm khi đã ghé trang website 10 -
Bạn vừa nhận Điểm khi đánh giá sản phẩm 500 Maximum 3 times per day
Điểm cho hoàn thành khóa học 100 No limit
Điểm for new Post 1 No limit
Điểm for new Page 1 No limit