Danh mục: , Từ khóa: , , ,

Tính Phí Vận Chuyển Theo Khoảng Cách – Plugin Shipping Rate by Distance for WooCommerce

Ưu đãi kết thúc sau
01ngày
22giờ
16phút
23giây

420.000 

Tỷ lệ vận chuyển theo khoảng cách cho phép bạn dễ dàng tính phí vận chuyển của khách hàng dựa trên khoảng cách giữa địa điểm giao hàng của bạn và của họ.

Xem tính linh hoạt của plugin Tỷ lệ vận chuyển theo khoảng cách đang hoạt động. Plugin được xây dựng hoàn toàn với các tùy chọn của chúng tôi và không yêu cầu mã hóa tùy chỉnh.

Plugin này làm được gì ?

* Nếu khoảng cách đơn hàng > Modun phí giao hàng đã cài đặt ( nằm ngoài vùng 20Km), thì sẽ không nhận giao hàng.
* Nếu khoảng cách đơn hàng <= Modun phí giao hàng đã cài đặt ( nằm ngoài vùng 20Km), thì sẽ miễn phí giao hàng.
Cài đặt: Base Cost = 0 và Cost Per Distance / Minute = 0 ở bất kỳ khoảng Modun vào mà bạn muốn miễn phí giao hàng.
* Bạn có thể tạo nhiều modun khác nhau.
Ví dụ: 0km – 5km ; 6km – 10km ; 11km – 20km ; ….

Lưu ý

plugin này sử dụng API ma trận khoảng cách của Google để tính toán khoảng cách (API Google Maps).
Sản phẩm giá gốc: 29$
Xem hướng dẫn tạo
API keys trên Google Maps : Tại Đây

Video hướng dẫn tạo API keys :

Hãy thử Quay để giành chiến thắng!
Kindly get back to your previous orientation view... your wheel is rolling there...

Bạn đã giành được điểm miễn phí
myCRED Fortune Wheel special offer unlocked!
You have a chance to win free tokens. Are you feeling lucky? Give it a spin.
* You can spin the wheel only once in a month.
You must login to play mycred fortune wheel