Danh mục: ,

Booster Plus for WooCommerce Pro

850.000 

Earn 8500 Điểm

Nhãn Nút & Giá
Nhãn Thêm vào giỏ hàng – Thay đổi văn bản cho nút Thêm vào giỏ hàng theo loại sản phẩm WooCommerce, theo danh mục sản phẩm hoặc cho các sản phẩm riêng lẻ.
Gọi để biết giá – Tạo bất kỳ nhãn giá tùy chỉnh nào cho tất cả các sản phẩm WooCommerce có giá trống.
Nhãn giá tùy chỉnh – Tạo bất kỳ nhãn giá tùy chỉnh nào cho bất kỳ sản phẩm WooCommerce nào.
Nhãn giá miễn phí – Đặt nhãn sản phẩm giá miễn phí của WooCommerce.
Thêm nhãn nút – Đặt nhãn nút “Đặt hàng” của WooCommerce.

Giỏ hàng & Thanh toán
Thông tin tùy chỉnh giỏ hàng – Thêm thông tin tùy chỉnh vào trang giỏ hàng WooCommerce.
Tùy chỉnh giỏ hàng – Tùy chỉnh giỏ hàng WooCommerce – ẩn trường phiếu giảm giá; mục xóa liên kết.
Các trường cốt lõi của Checkout – Tùy chỉnh các trường kiểm tra lõi của WooCommerce. Tắt / bật các trường, đặt bắt buộc, thay đổi nhãn và / hoặc trình giữ chỗ.
Trường tùy chỉnh thanh toán – Thêm trường tùy chỉnh vào trang thanh toán WooCommerce của bạn.
Thông tin tùy chỉnh thanh toán – Thêm thông tin tùy chỉnh vào trang thanh toán WooCommerce.
Tùy chỉnh thanh toán – Tùy chỉnh thanh toán WooCommerce – ẩn nút “Đặt hàng lại”, v.v.
Checkout Tệp Tải lên – Cho phép khách hàng tải tệp lên trên thanh toán WooCommerce.
Phiếu thưởng theo vai trò người dùng – Phiếu thưởng WooCommerce theo vai trò người dùng.
Coupon Code Generator – Trình tạo mã phiếu giảm giá WooCommerce.
Nút Giỏ Hàng – Thêm và tùy chỉnh nút “Giỏ Hàng Rỗng” vào trang giỏ hàng và / hoặc các trang thanh toán.
Số VAT của EU – Thu thập và xác thực số VAT của EU trên thanh toán WooCommerce. Tự động miễn thuế VAT cho các số hợp lệ. Thêm thuế suất VAT tiêu chuẩn của tất cả các nước EU vào WooCommerce.
Mini Cart – Tùy chỉnh tiện ích giỏ hàng mini WooCommerce.

Hãy thử Quay để giành chiến thắng!
Kindly get back to your previous orientation view... your wheel is rolling there...

Bạn đã giành được điểm miễn phí
myCRED Fortune Wheel special offer unlocked!
You have a chance to win free tokens. Are you feeling lucky? Give it a spin.
* You can spin the wheel only once in a month.
You must login to play mycred fortune wheel